• www.quangninhtoyota.vn
  • www.quangninhtoyota.vn
  • www.quangninhtoyota.vn
  • www.quangninhtoyota.vn
  • www.quangninhtoyota.vn
  • www.quangninhtoyota.vn

Môt hình ảnh đẹp, một nghĩa cử cao đẹp của nhân viên Toyota Quảng Ninh

Tin tức - Tin tức mới

 

Vào ngày 10/01/2019 Ông Nguyễn Thanh Hiền ( cư trú tại Quảng Yên - Quảng Ninh) có đến Toyota Quảng Ninh làm bảo dưỡng sửa chữa xe ô tô mang biển kiểm soát 14A-31188 . Ông có đánh rơi một chiếc phong bì có tiền mặt bên trong, anh Nguyễn Đức Tùng (Kỹ thuật viên sửa chữa chung TOYOTA Quảng Ninh) đã nhặt được số tiền trên và báo lại cho công ty để trả lại cho khách hàng đánh rơi.

Cùng ngày khách hàng đã đến nhận lại số tiền bị rơi và rất cảm ơn anh Tùng cũng như công ty.

Cán bộ công nhân viên Công ty Toyota Quảng Ninh luôn có ý thức không tham của rơi, trả lại người đánh mất. Đây cũng là một trong những ưu điểm mà khách hàng luôn tin yêu và lựa chọn Toyota Quảng Ninh.

Hành động đẹp của anh Nguyễn Đức Tùng rất cần được nhân rộng hơn nữa không chỉ riêng trong Công ty nói riêng mà còn trên cả cộng đồng.

https://www.upsieutoc.com/images/2019/01/19/19b9e1d8c25821067849.jpg

Anh Nguyễn Đức Tùng trao trả số tiền cho khách hàng đánh rơi