• www.quangninhtoyota.vn
  • www.quangninhtoyota.vn
Veloz CrossYaris Cross

Vios 2023
Xem hình đầy đủ
Vios 2023

GIÁ XE ( Sản Xuất Trong Nước)

VIOS 1.5E (MT MLM)  : 479.000.000 VNĐ (Trắng ngọc trai : 487.000.000)

VIOS 1.5E (CVT MLM) : 528.000.000 VNĐ (Trắng ngọc trai : 536.000.000)

VIOS 1.5G (CVT MLM) : 592.000.000 VNĐ (Trắng ngọc trai : 600.000.000)

 

 

Chưa có dữ liệu.