Kinh doanh : 0348.025.388

CSKH : 02033.700.800

DỊCH VỤ : 0348.961.388

TOYOTA QUẢNG NINH VINH DANH CÁ NHÂN, TẬP THỂ XUẤT SẮC THÁNG 04/2024

Facebook
Print
🌟𝐕𝐈𝐍𝐇 𝐃𝐀𝐍𝐇 𝐂𝐀́ 𝐍𝐇𝐀̂𝐍 𝐗𝐔𝐀̂́𝐓 𝐒𝐀̆́𝐂 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟎4/𝟐𝟎𝟐𝟒🌟
Toyota Quảng Ninh vinh danh các cá nhân xuất sắc trong tháng 04/2024 :
🔥Bảng vinh danh là lời động viên, chúc mừng đồng thời cũng là sự ghi nhận của Toyota Quảng Ninh đến những nỗ lực của các bạn.
✔️Danh sách tập thể, cá nhân xuất sắc tháng 04/2024
🌟𝙆𝙝𝙤̂́𝙞 𝙠𝙞𝙣𝙝 𝙙𝙤𝙖𝙣𝙝:
⭐Cao Trang Nhung: Tư vấn bán hàng đạt số giao xe cao nhất Tháng 04/2024
⭐Phòng kinh doanh số 02: Phòng Hoàn thành chỉ tiêu Giao xe tháng 04/2024
⭐Phòng kinh doanh số 01 : Phòng đạt 90% chỉ tiêu Giao xe tháng 04/2024
🌟𝙆𝙝𝙤̂́𝙞 𝙙𝙞̣𝙘𝙝 𝙫𝙪̣:
⭐Nhóm Đánh bóng: Nhóm có hoạt động 5S tốt nhất tháng 4
⭐Nguyễn Đức Tâm: CVDV hoàn thành kế hoạch BP tốt nhất tháng 4
⭐Đồng Thế Vũ: CVDV có doanh thu tốt nhất tháng 4
⭐Nguyễn Anh Toàn, Trần Yến Chi: Nhân viên có ý tưởng kaizen nhỏ
🌟𝙋𝙝𝙤̀𝙣𝙜 HC-CS-KT:
⭐Bộ phận tạp vụ : Tập thể xuất sắc nhất tháng 04
💪𝘏𝘺 𝘷𝘰̣𝘯𝘨 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨, 𝘣𝘢̉𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘯𝘩 𝘥𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘢̀𝘺 𝘴𝘦̃ 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘯𝘨𝘶𝘰̂̀𝘯 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘭𝘶̛̣𝘤 𝘯𝘩𝘰̉, 𝘵𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘩𝘦̂𝘮 𝘴𝘶̛́𝘤 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 đ𝘦̂̉ 𝘤𝘢́𝘤 𝘣𝘢̣𝘯 𝘵𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘶̣𝘤 𝘩𝘰𝘢̀𝘯 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘹𝘶𝘢̂́𝘵 𝘴𝘢̆́𝘤 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤, đ𝘰́𝘯𝘨 𝘨𝘰́𝘱 𝘷𝘢̀𝘰 𝘴𝘶̛̣ 𝘱𝘩𝘢́𝘵 𝘵𝘳𝘪𝘦̂̉𝘯 𝘤𝘩𝘶𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘺. 𝘕𝘨𝘰𝘢̀𝘪 𝘳𝘢, đ𝘢̂𝘺 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘶̣𝘤 𝘵𝘪𝘦̂𝘶 đ𝘦̂̉ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘤𝘢́ 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘬𝘩𝘢́𝘤 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢 đ𝘪̀𝘯𝘩 𝘛𝘰𝘺𝘰𝘵𝘢 𝘘𝘶𝘢̉𝘯𝘨 𝘕𝘪𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̂́𝘯 đ𝘢̂́𝘶. 𝘊𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘢 𝘩𝘢̃𝘺 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘤𝘰̂́ 𝘨𝘢̆́𝘯𝘨 đ𝘦̂̉ 𝘵𝘦̂𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘵𝘢̂́𝘵 𝘤𝘢̉ 𝘮𝘰̣𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 “𝘉𝘈̉𝘕𝘎 𝘝𝘈̀𝘕𝘎” 𝘷𝘪𝘯𝘩 𝘥𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 05 𝘯𝘢̆𝘮 2024 𝘯𝘩𝘦́!!
—————-
❤️𝐓𝐎𝐘𝐎𝐓𝐀 QUẢNG NINH “𝐆𝐨 𝐓𝐨𝐠𝐞𝐭𝐡𝐞𝐫”
📞Hotline Dịch Vụ: 0348.961.388
📞Hotline Bán hàng: 0348.025.388
📞Hotline CSKH: 0203.3700.800
🕹Showroom : Tổ 94, Khu Đồn Điền, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (đối diện cổng chào Tuần Châu)